Envision Art Study系列講座

 
 
七月三十日 University of Kent 說明會
 
肯特大學的藝術科系除培育具有設計、藝術與學術的創作者外,也引導學生去探討設計的研究、企劃與溝通,結合理論與實務,並於獨立思考的原則下自由發展。
 
學校介紹 + 說明會詳情  點我
 
 
 

 

 
 
 
 


六月十一日 

紐約大學Tisch藝術學院亞洲校區 來台說明會

 

同場加映

 

紐約翠貝卡影展入選影片「辮子」全台首映

暨謝駿毅導演座談會 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五月十日
服裝設計師  鄭安庭 Anting Cheng
從台北到倫敦
從台大外文,到聖馬丁服裝設計。